48374387_1986545218103624_8946981893400690688_n.png

Tháng Party // Collaboration with Queer Forever + Hanoi Queer Takeover. December 28th, 2018 

Từ Đinh Nhung-lgbt đến Nhung MSM, Nhung chim bay bướm lượn trong bản đồ queer Hanoi-vừa đi vừa kể, Nhung-những ngăn tủ, Nhung bim bím, Nhung bím xinh, Nhung thần L*n, Nhung bàn lộn và hiện tại đang là Nhung nuy. Tất cả các title dành cho Nhung dường như không phải là những chặng đường đã kết thúc mà chúng đã mở ra, tiếp nối và cộng thêm.  From Nhung Dinh-lgbt to Nhung MSM, Nhung flying bird and waviving butterfly in Hanoi queer map-road side stories, Nhung –the cabinets, Nhung beautiful lip, to Nhung cunt genius, Nhung vagina talks, to current Nhung nude red river. All the titles are not unfinished  one but rather the opening, expansion and continuum.

Từ Đinh Nhung-lgbt đến Nhung MSM, Nhung chim bay bướm lượn trong bản đồ queer Hanoi-vừa đi vừa kể, Nhung-những ngăn tủ, Nhung bim bím, Nhung bím xinh, Nhung thần L*n, Nhung bàn lộn và hiện tại đang là Nhung nuy. Tất cả các title dành cho Nhung dường như không phải là những chặng đường đã kết thúc mà chúng đã mở ra, tiếp nối và cộng thêm.

From Nhung Dinh-lgbt to Nhung MSM, Nhung flying bird and waviving butterfly in Hanoi queer map-road side stories, Nhung –the cabinets, Nhung beautiful lip, to Nhung cunt genius, Nhung vagina talks, to current Nhung nude red river. All the titles are not unfinished
one but rather the opening, expansion and continuum.

Red   Red chơi với ngôn ngữ (kí hiệu), nước, gương và khoảng trắng và thấy mình từa tựa Funes của Borges kẻ có trí nhớ phi phàm sau khi bị quật ngã bởi một con ngựa xanh và trở nên hoàn toàn bất động đã quyết định giảm mỗi ngày quá khứ của mình xuống còn cỡ bảy mươi ngàn ký ức. Y là một (nửa) người nửa mở.   Red plays with (sign) language(s), water, mirror and emptyness and sees herself as Borges' Funes the memorious after being thrown by a half-tamed horse and becoming physically paralysed decided to reduce each of his past days to some seventy thousand memories. She is an AJAR (non) human being.

Red

Red chơi với ngôn ngữ (kí hiệu), nước, gương và khoảng trắng và thấy mình từa tựa Funes của Borges kẻ có trí nhớ phi phàm sau khi bị quật ngã bởi một con ngựa xanh và trở nên hoàn toàn bất động đã quyết định giảm mỗi ngày quá khứ của mình xuống còn cỡ bảy mươi ngàn ký ức. Y là một (nửa) người nửa mở.

Red plays with (sign) language(s), water, mirror and emptyness and sees herself as Borges' Funes the memorious after being thrown by a half-tamed horse and becoming physically paralysed decided to reduce each of his past days to some seventy thousand memories. She is an AJAR (non) human being.


Quang Vũ  Bạn chờ đợi gì ở đêm tiệc thứ Sáu này? Quang Vũ có vài át chủ bài trong tay, hãy đợi xem anh ý sẽ làm gì với chúng nhé!  What is your expectation for this Friday evening? Quang Vũ sure does has something under his sleeve, but it might not be the thing that you would expect.

Quang Vũ

Bạn chờ đợi gì ở đêm tiệc thứ Sáu này? Quang Vũ có vài át chủ bài trong tay, hãy đợi xem anh ý sẽ làm gì với chúng nhé!

What is your expectation for this Friday evening? Quang Vũ sure does has something under his sleeve, but it might not be the thing that you would expect.

Kim Maii, hay Emilia de Paz năm nay 24 tuổi và là thành viên nhóm Ruby Model. Kim Maii, aka Emilia de Paz is 24, She is a performer of transgender group Ruby Model

Kim Maii, hay Emilia de Paz năm nay 24 tuổi và là thành viên nhóm Ruby Model. Kim Maii, aka Emilia de Paz is 24, She is a performer of transgender group Ruby Model

"Tên em là Khang, em rất "lộ", phô trương, và đồng bóng ahihi. Em biểu diễn vì em cảm giác mình có thể hoàn toàn chuyển hóa bản thân sang một người khác. Em điệu lắm ý nhưng em rất thích điệu".  "My name is Khang, I’m shamelessly camp and unpredictable ahihi. I’m performing because I feel I can totally transform myself into a different person. I’m so so so effete but I so major major like it."


"Tên em là Khang, em rất "lộ", phô trương, và đồng bóng ahihi. Em biểu diễn vì em cảm giác mình có thể hoàn toàn chuyển hóa bản thân sang một người khác. Em điệu lắm ý nhưng em rất thích điệu".

"My name is Khang, I’m shamelessly camp and unpredictable ahihi. I’m performing because I feel I can totally transform myself into a different person. I’m so so so effete but I so major major like it."

Yến Nhy

Yến Nhy

Nguyễn Quốc Thành

Nguyễn Quốc Thành

Tú Lê Tú Lê có hứng thú đi sâu vào các dạng thức chuyển động cơ thể và nghệ thuật trình diễn thể nghiệm ngẫu hứng. Năm 2017, Tú lập nên nhóm Chạm Ngẫu Hứng Hà Nội (Contact Improv Hanoi), đi sâu nghiên cứu và giảng dạy đều đặn các lớp Chạm Ngẫu Hứng. Ngoài việc biểu diễn tại các sự kiện như Quest Festival hay festival văn hóa, Tú còn hợp tác với các cá nhân/ nhóm nghệ sĩ như biên đạo Nick Coutsier, Emily Navarra, nhóm Creative NONI hay Kinergie Studio trong các dự án khác nhau.  With a background in visual art and theatre, Tu Le has a strong interest in improvisational dance/movement forms, somatics and performance making. Since 2017 when the Contact Improv Hanoi group was founded, he has been researching and teaching Contact Improvisation to the local community. He performed at arts festivals and other different venues as well as collaborated with different international and local artists/ creative groups such as Emily Navarra, Nick Coutsier, Creative Group NONI and Kinergie Studio.

Tú Lê
Tú Lê có hứng thú đi sâu vào các dạng thức chuyển động cơ thể và nghệ thuật trình diễn thể nghiệm ngẫu hứng. Năm 2017, Tú lập nên nhóm Chạm Ngẫu Hứng Hà Nội (Contact Improv Hanoi), đi sâu nghiên cứu và giảng dạy đều đặn các lớp Chạm Ngẫu Hứng. Ngoài việc biểu diễn tại các sự kiện như Quest Festival hay festival văn hóa, Tú còn hợp tác với các cá nhân/ nhóm nghệ sĩ như biên đạo Nick Coutsier, Emily Navarra, nhóm Creative NONI hay Kinergie Studio trong các dự án khác nhau.

With a background in visual art and theatre, Tu Le has a strong interest in improvisational dance/movement forms, somatics and performance making. Since 2017 when the Contact Improv Hanoi group was founded, he has been researching and teaching Contact Improvisation to the local community. He performed at arts festivals and other different venues as well as collaborated with different international and local artists/ creative groups such as Emily Navarra, Nick Coutsier, Creative Group NONI and Kinergie Studio.

Linh Tôm  Sinh ra ở Bình Định nhưng Linh Tôm tìm thấy sự gắn bó và tình yêu với Hà Nội. Tại đây cô làm make-up, vẽ tranh tường, biểu diễn với nhóm chuyển giới Ruby. Trước đây, cô từng biểu diễn các động tác múa cảu hầu đồng. Hiện tại, Linh tôm hay tham gia hỗ trợ những người bạn khác khi hầu đồng. Nghệ sỹ đa năng này còn thiết kế quần áo biểu diễn và dạy make-up.  Born in the homeland that is known for martial art, Bình Đình, however Linh Tôm finds her love and attachment to Hanoi. Here, she is painter, make-up artist, performer with transgender group named Ruby. She is also a performer of medium dance of Đạo Mẫu (the worship of mother goddesses) and helpers other mediums when they serves deities. This talented artist also designs and make performance costumes.

Linh Tôm

Sinh ra ở Bình Định nhưng Linh Tôm tìm thấy sự gắn bó và tình yêu với Hà Nội. Tại đây cô làm make-up, vẽ tranh tường, biểu diễn với nhóm chuyển giới Ruby. Trước đây, cô từng biểu diễn các động tác múa cảu hầu đồng. Hiện tại, Linh tôm hay tham gia hỗ trợ những người bạn khác khi hầu đồng. Nghệ sỹ đa năng này còn thiết kế quần áo biểu diễn và dạy make-up.

Born in the homeland that is known for martial art, Bình Đình, however Linh Tôm finds her love and attachment to Hanoi. Here, she is painter, make-up artist, performer with transgender group named Ruby. She is also a performer of medium dance of Đạo Mẫu (the worship of mother goddesses) and helpers other mediums when they serves deities. This talented artist also designs and make performance costumes.